våpenskjold kirken
lukk arrangement

Gudstjeneste

Kirkerom - Landås kirke
Alle kan møte Gud når som helst og hvor som helst. Men det ligger styrke i å møte Gud sammen med andre. Vi trenger hverandre for å dele tro og undring, bønn og tilbedelse. Gudstjenesten gir rom for hele livet, både glede og sorg. Gudstjenesten er fellesskapets samling, hvor troen uttrykkes i et «vi», både i trosbekjennelse, klage og takk. Gudstjenestens form kan variere fra sted til sted, og liturgien har flere valgfrie ledd. Derfor kan både verbale og musikalske uttrykk variere. Undersøk i din menighet om hvordan det er der du bor.

(Dette er en generell beskrivelse for arrangementer i kategorien «Gudstjeneste». Beskrivelsen inneholder ikke spesifikk informasjon om dette arrangementet).
Kirkerom - Landås kirke