17.

mai

12:30

Gudstjeneste

Lillehammer kirke

På nasjonaldagen ønsker vi velkommen til Gudstjeneste i Lillehammer kirke kl 12.30, v/ prost Tor Even Fougner og organist Tim Collins.

Dagens prekentekst er Matteus 22, 17-22.

Registrering: Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smittesporing.

Vi registrerer derfor fremmøtte på liste, med navn og mobilnummer.
Listen oppbevares i 10 dager før den makuleres.

Dette jfr. Covid 19-forskriften.

mandag 17. mai 2021 kl. 12:30 - 13:30
Lillehammer kirke