våpenskjold kirken
lukk arrangement

Gudstjeneste

Sem kirke

Velkommen til gudstjeneste 3. søndag i advent! Denne søndagen blir også kalt botens advetssøndag. I prekenteksten møter vi døperen Johannes som så på seg selv som en veirydder for Jesus, Luk. 3,7-18. Gudstjenesten ledes av sokneprest Dagfinn Bugge og kantor Tonny Krokengen! Offeret går til Kirkens Bymisjon i Vestfold.