våpenskjold kirken
lukk arrangement

Gudstjeneste

Berg kirke

Poesigudstjeneste

Prest Trond Roland, offer til menighetens arbeid