våpenskjold kirken
lukk arrangement

Gudstjeneste

Berg kirke

23. søndag i treenighetstiden: Jes 1,16–19 Kom, la oss gjøre opp vår sak;
2 Tess 1,10b–12 Verdige det kallet dere har fått; Mark 10,28–31 Få hundre ganger så mye igjen.

Vi markerer søndag for forfulgte kristne. Offer til Stefanusalliansen
Prest Hans Kristian Solbu, organist Vegad Bjerkan