våpenskjold kirken
lukk arrangement

Gudstjeneste

Berg kirke

Vi synger julen inn; Kantoriet deltar

Prest Trond Roland. Offer til menigehtens arbeid