våpenskjold kirken
lukk arrangement

Gudstjeneste

Berg kirke

24. søndag i treenighetstiden:
Salme 126,1–6 Så med tårer, høste med jubelrop;
Fil 1,2–6 Han som begynte, skal fullføre;
Joh 6,63–69 Du har det evige livs ord

Prest Bergljot Svanholm, organist Thomas Imanuel Weisser.
Offer til Sjømannskirken