våpenskjold kirken
lukk arrangement

Gudstjeneste

Berg kirke

Bots- og bønnedag: Jer 18,1–10 Leiren i pottemakerens hånd; Rom 2,1–11 Menneskenes ansvar overfor Gud; Luk 13,22–30 Er det få som blir frelst?

Prest Knut Kittelseå, organist Endre Lorentzen. Offer til Misjonsalliansen