16.

mai

11:00

Gudsteneste søndag 16. mai

Ølmheim kyrkje
Søndag 16. mai feirar vi gudsteneste i Ølmheim kyrkje. Gudstenesta vert med sokneprest Vegard Bondevik Lie, organist Arild Slinde og kyrkjetenar Cristina Sandor. Hjarteleg velkommen til gudsteneste! Innandørs gudstenester er det no høve til å samlast inntil 100 personar på tilviste plassar med to meter avstand. Dette gjer at talet på plassar i kyrkjene våre er noko ulikt. Tal på ledige plasser finn du på påmeldinga for kvar enkelt kyrkje. For å gjere arbeidet med registrering og plassering på tilviste plassar lettare, har vi opna for førehandspåmelding via våre nettsider. Påmeldingsskjema finn du her: www.sogndal.kyrkja.no/Påmelding
søndag 16. mai 2021 kl. 11:00 - 12:30
Ølmheim kyrkje