23.

mai

11:00

Gudsteneste med nattverd Ålhus kyrkje

Ålhus kyrkje
Dag i kyrkjeåret: Pinsedag Liturg: Reidar Andreas Knapstad Organist: Erlend Skjelsvik Os Preiketekst: Joh 14,15-21 Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet Ålhus sokn Nattverd Dåp
søndag 23. mai 2021 kl. 11:00 - 12:00
Ålhus kyrkje