13.

mai

11:00

Gudsteneste Tjugum kyrkje

Tjugum kyrkje
Gudsteneste ved Kjetil Netland. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Nattverd. Påmelding: sogndal.kyrkja.no eller 920 60832
torsdag 13. mai 2021 kl. 11:00 - 12:30
Tjugum kyrkje