17.

mai

10:00

Gudsteneste i Leikanger kyrkje

Leikanger kyrkje, Leikanger
Klokka 10.00 vert det kransenedlegging ved minnesmerka på kyrkjebakken. Etter dette, klokka 10.15, vert det gudsteneste ved sokneprest Vegard Bondevik Lie, organist Hallgeir Øgaard Westli og kyrkjetenar Cristina Sandor.
mandag 17. mai 2021 kl. 10:00 - 11:00
Leikanger kyrkje, Leikanger