13.

mai

11:00

Gudsteneste Ålhus kyrkje

Ålhus kyrkje
Dag i kyrkjeåret: Kr.himmelf.dag Liturg: Carsten Langeland Organist: Rune Molvik Preiketekst: Luk 24,46-53 Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet
torsdag 13. mai 2021 kl. 11:00 - 12:00
Ålhus kyrkje