20.

juni

11:00

Utendørs 3G- gudstjeneste

Oddernes menighetshus
Gudstjeneste ved Jon Andreas Lauvland, Håkon Kringlebotn og Ian Richards. Solist Karen Skeie Huitfeldt. Nattverd. Blomsterdekoratører pynter uteområdet med blomsterinstallasjoner. – 3G står for den tredje gudstjenesten i måneden. Navnet sier også noe om et møtested med den treenige Gud og det at vi er tre generasjoner samlet.
søndag 20. juni 2021 kl. 11:00 - 12:30