11.

juli

11:00

Friluftsgudstjeneste

Bagnsbergatn
Friluftsgudstjeneste på Bagnsbergatn. Adkomst: Følg E16 fra Fagernes til Bagn (bomvei), kjør gjennom Bagn og følg gamle E16 tilbake nordover. Etter ca. 600 m, etter en skarp høyresving, ta av til høyre. Parker på veiskulderen i eller noen få meter etter avkjøringen, i veidele med gamleveien (veldig få plasser). Turbeskrivelse: Gråbeinhølet og Bagnsbergatn er tilgjengeleg for turgåere hele året. Følg grus-/traktorveien oppover for ca. 550 m (hold rett fram ved avkjørselen til hus på høyde side) til skiltet sti tar av til høyre. Stien er delvis merket og går gjennom Gråbeinhølet, der det var kamphand­linger i 1940 under andre verdenskrig. Informasjonstavler underveis forteller om hendelsene. Det er picknickbord og benker på tunet på Bergan. Stien er delvis merket og går gjennom Gråbeinhølet, der det var kamphandlinger i 1940 under andre verdenskrig. Informasjonstavler underveis forteller om hendelsene.
søndag 11. juli 2021 kl. 11:00 - 12:00