06.

mai

11:30

Formiddagstreff

Driftsbygning Kongsberg

"Da Finnmark ble nedbrent" v/ Svein Ludvig Larsen.

Andakt v/ Christen Christensen.

Bevertning og utlodning

Vi forholder oss til de enhver tids gjeldende smittevernregler. Det skal være helt trygt å komme på formiddagstreff.

torsdag 06. mai 2021 kl. 11:30 - 13:30