17.

mai

11:30

Musikkandakt Teglen

Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter
Dag i kirkeåret: 17. mai Liturg: Ellen Martha Blaasvær Organist: Johan Wallace Prekentekst: Matt 22,17-22 Offerformål: Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon
mandag 17. mai 2021 kl. 11:30 - 12:00
Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter