17.

mai

08:15

Forenklet gudstjeneste uten nattverd Skoger kirke

Skoger kirke
Dag i kirkeåret: 17. mai Liturg: Trond Sandhaug Organist: Anders Moe Prekentekst: Matt 22,17-22 Offerformål: Menighetens arbeid
mandag 17. mai 2021 kl. 08:15 - 08:40