17.

mai

11:00

Musikkandakt Teglen

Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter
Dag i kirkeåret: 17. mai Liturg: Ellen Martha Blaasvær Organist: Johan Wallace Prekentekst: Matt 22,17-22 Offerformål: Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon
mandag 17. mai 2021 kl. 11:00 - 11:30
Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter