11.

juli

11:00

Fellesgudstjeneste for Borge, Torsnes og Østre Fredrikstad menigheter

Kjølstad kirke
søndag 11. juli 2021 kl. 11:00 - 12:00
Kjølstad kirke