11.

juli

11:00

Fellesgudstjeneste

Skårer kirke
Sokneprest Tormod Westermoen Kantor Anders Fjeld Meyer Nattverd og dåp
søndag 11. juli 2021 kl. 11:00 - 12:00
Skårer kirke