våpenskjold kirken
lukk arrangement

Familiegudstjeneste

Berg kirke

Familiegudstjeneste med utdeling av Min Kirkebok til 4-åringene

Alle helgens dag: Jes 49,8–10 Jeg hjelper deg på frelsens dag; Åp 7,9–17 Den store hvite skaren; Matt 5,1–12 Saligprisningene

Prest Bergljot Svanholm, organist Tove Kyvik. Offer til menighetens arbeid