våpenskjold kirken
lukk arrangement

Familiegudstjeneste

Berg kirke

Småbarnsgudstjeneste med utdeling av matbok til 1-åringene og Min Kirkebok 2 til 2-åringene. "Prekenen" er en liten teaterforestilling om skapelsen.

Prest Bergljot Svanolm, menighetpedagog Øystein Sørensen og BabySang-leder Elise Unsmo. Offer til menigheten