16.

mai

11:00

Søndag før påske

Lillestrøm kirke
Dette arrangementet er tilgjengelig digitalt
Gå til digital visning

Tema: "Et Større Vi"
Tekst: Mattehus 7, 7-12
Salmer: NoS 520, NoS 977,4og NoS 416

Liturg og predikant: Hallvard Olavson Mosdøl
Organist: Børre Velsrud
Kirketjener/strømmingsanrlig Rune Sand
Regi: Elin Vattøy
Klokker: Aud Solheim Olsen

Ønsker du nattverd? Kontakt sokneprest på 9170675
Støtt menighetens arbeid Vipps: 13204

søndag 16. mai 2021 kl. 11:00 - 12:00
Lillestrøm kirke