23.

mai

11:00

Bildestrømming av Høytidsgudstjeneste

digitalt

Pinsedag

Åste Dokka, predikant
Valborg Orset Stene, liturg 
Sangere fra Oslo Domkor 
Marcus André Berg, orgel 

Prekentekst: Matt 22,17–22

Bildestrømming av gudstjeneste tilgjengelig på facebook.com/Oslodomkirke

søndag 23. mai 2021 kl. 11:00 - 11:00