Avlyst

23.

mai

11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste(r

Torsnes kirke

NYE DATOER 2021 KONFIRMASJONS-GUDSTJENESTER PÅ ØSTSIDEN:

 

Borge menighet:

 

Lørdag 11.september (Kjølberg skolekrets)

 

Søndag 12.september (Borge og Årum skolekrets)

 

Lørdag 18.september (Torp skolekrets)

 

Søndag 19.september (Begby skolekrets)

 

 

Torsnes menighet:

 

Søndag 22.august

 

 

Østre Fredrikstad menighet:

 

Søndag 29.august

søndag 23. mai 2021 kl. 11:00 - 13:00
Torsnes kirke