Avlyst

23.

mai

11:00

Høytidsgudstjeneste Søndre Skøyen kapell

Søndre Skøyen kapell
Dag i kirkeåret: Pinsedag Organist: Lars Fredrik Nystad Prekentekst: Joh 14,15-21 Offerformål: Menighetsarbeid Nattverd Dåp
søndag 23. mai 2021 kl. 11:00 - 12:00