Avlyst

20.

juni

11:00

Gudstjeneste med nattverd Oppsal kirke

Oppsal kirke
Dag i kirkeåret: 4.s.i tr.tiden Liturg: Nina Kristine Niestroj Organist: Sølvi Ådna Holmstrøm Prekentekst: Matt 16,24-27 Nattverd Dåp
søndag 20. juni 2021 kl. 11:00 - 12:00