Denne nettsiden krever JavaScript. For å kontakte oss, vennligst send en e-post til: skjeri@kirken.noGet together 13-20 | Skjer i kirken
tir 25. januar 2022

Get together 13-20

Kirken i Haugesund øker sin innsats for ungdom ved å etablere samtaletilbudet 13-20. Det synes vi er en flott anledning til å løfte hele bredden av sosialfaglige tiltak rettet mot ungdom. Derfor inviterer vi til «Get together»!

Hva betyr dette?
Det betyr at når vi ønsker å presentere 13-20 så ønsker vi samtidig å gi en talerstol til andre aktører som har ungdom som satsingsområde. Dette fordi vi trenger å kjenne hverandre, løfte hverandre og fremme hverandre. Det vinner ungdommen på og det er vårt felles mål, at ungdom skal vinne fram i eget liv.

Arrangementet
Hva? Røde kors, Forandringshuset, Kirkens Bymisjon, Totally, 13-20 vil presentere sine forebyggende tiltak rettet mot ungdom
Målgruppe? Sosiallærere, helsepersonell, politikere, politi, barnevern, mv.
Hvorfor: For å synliggjøre bredden i de ulike tilbudene som er etablert og for å få presentert 13-20 til dere alle.
Tid
Tirsdag 25. jan. kl. 14-16.

Sted:
Storsalen i Vår Frelser menighetshus.
Bevertning
Enkel servering.
Musikk innslag
Arrangementet er gratis. Dersom smittesituasjon tilsier at vi ikke kan gjennomføre arrangementet vil vi sende en link på epost med direkte sending på teams der kun de som har et innslag vil gjennomføre programmet.
Hjelp oss å gi invitasjonen videre til både folk i målgruppen og til organisasjoner som fortjener en talerstol
tirsdag 25. januar 2022 kl 14:0016:00
Vår Frelsers menighetshus
Skåregata 145
5527 Haugesund
Vår Frelsers menighetshus