13.

mai

11:00

Åpen kirke med Kristi himmelfartspreg Hasle kirke

Hasle kirke
Dag i kirkeåret: Kr.himmelf.dag Liturg: Sophie Panknin Organist: Randi Elise Rosendahl Prekentekst: Luk 24,46-53 Merknader: Velkommen til Åpen kirke med Kristi himmelfartspreg fra kl. 11-13.00, Felles for Sinsen og Hasle menigheter. Lystenning, stille stund og mulighet for samtale og nattverd. Ta med munnbind! Det er tillatt med Max 10 besøkende ad gangen (medvirkende i tillegg). Nattverd
torsdag 13. mai 2021 kl. 11:00 - 13:00