20.

juni

11:00

Åpen kirke (med korte nattverdsgudstjenester)

Grorud kirke
Grorud kirke er åpen. Her kan du komme og tenne lys, eller bare sitte i stillhet i kirken. Kort nattverdgudstjeneste kl.11.00, 12.00 og kl.13.00. Maks 20 personer. Vi følger Oslo kommunes råd og smittevernregler. Velkommen.
søndag 20. juni 2021 kl. 11:00 - 14:00