13.

mai

11:00

Åpen Kirke Ljan kirke

Nordstrand kirke
Dag i kirkeåret: Kristi himmelfartsdag Liturg: Morten Holmqvist Organist: Sverre Undheim Prekentekst: Luk 24,46-53 Offerformål: Misjonsalliansen
torsdag 13. mai 2021 kl. 11:00 - 13:00
Nordstrand kirke