16.

mai

11:00

Åpen Kirke Ljan kirke

Nordstrand kirke
Dag i kirkeåret: Søndag før pinse Liturg: Morten Holmqvist Organist: Sverre Undheim Prekentekst: Sak 14,6-9 Offerformål: Egen menighet
søndag 16. mai 2021 kl. 11:00 - 13:00
Nordstrand kirke