02.

mai

11:00

Åpen Kirke Ljan kirke

Nordstrand kirke
Dag i kirkeåret: 5. søndag i påsketiden Liturg: Morten Holmqvist Organist: Sverre Undheim Prekentekst: Luk 13,18-21 Offerformål: Stefanusalliansen
søndag 02. mai 2021 kl. 11:00 - 13:00
Nordstrand kirke