12.

mai

18:00

Åpen kirke - Kveldsbønn Vardåsen kirke

Vardåsen kirke
Merknader: Åpen kirke for bønn, lystenning, stillhet, ettertanke, bibeltekster, samtale. Kveldsbønn kl. 1830. Bibelundervisning fra kl. 1930. Nattverd Dåp
onsdag 12. mai 2021 kl. 18:00 - 19:30
Vardåsen kirke