02.

mai

11:00

Åpen kirke; ikke gudstjeneste

Voksen kirke
Åpen kirke fra kl. 11-13 ved prest Inger Marit Brorson og organist Philip Birkenes. Lystenning, stillhet og musikk. Mulighet for nattverd. Ofring til Voksen menighet - det er mulig å gi på Vipps 18756
søndag 02. mai 2021 kl. 11:00 - 13:00