Utsatt

09.

mai

11:00

Åpen kirke; ikke gudstjeneste. Menighetens årsmøte til 6.juni

Voksen kirke
Åpen kirke fra kl. 11-13 ved sokneprest Anne Pettersen og organist Philip Birkenes. Stillhet, lystenning og musikk. Mulighet for nattverd. Ofring til Voksen menighet - det er mulig å gi på vipps 18756 søndagens offerformål. Menighetens årsmøte er utsatt til 6.juni.
søndag 09. mai 2021 kl. 11:00 - 13:00