09.

mai

11:30

Åpen kirke

Manglerud kirke

Vi ønsker at kirken skal være et åpent rom på Manglerud for både de gode og de tunge periodene i livet. Du kan komme til kirken for lystenning, ettertanke, stillhet og bønn eller du kan få samtale med en prest. Det er også mulig å få nattverd.

På grunn av barnedåp kl. 11 blir det i dag ikke Åpen kirke før kl. 11:30-13.

søndag 09. mai 2021 kl. 11:30 - 13:00
Manglerud kirke