02.

mai

11:00

Åpen kirke 11.00-14.00

Nordstrand kirke
Åpen kirke med mulighet for lystenning, stillhet, samtale og nattverd
søndag 02. mai 2021 kl. 11:00 - 14:00
Nordstrand kirke