04.

mai

19:00

Åpen kirke

Bekkelaget kirke, Oslo
Åpen kirke med mulighet for stillhet, lystenning og bønn. En av menighetens prester er til stede, og det blir mulighet for individuell nattverd.
tirsdag 04. mai 2021 kl. 19:00 - 21:00
Bekkelaget kirke, Oslo